Regulament

REGULAMENTUL CONCURSULUI

„FII EROUL COMUNITĂȚII TALE”

I. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul concursului este WEB EDITING DEVELOPMENT S.R.L., cu sediul în București, Sos. Fabrica de Glucoză, 21, parter, J40/631/20.01.2016, C.UI.: RO35451445 în parteneriat cu Asociația WISE, autorizată să funcționeze prin Sentința Civilă nr. 211 din 04.12.2014, pronunțată de Judecătoria Sectorului 1 București, în Dosarul nr. 55574/299/2014, înscrisă în Registrul Național al Asociațiilor și Fundațiilor sub nr. 18912/A/2014, cu sediul în București, Sectorul 1, Sos. Gheorghe Ionescu Sisești nr. 225-245, etaj 3, ap 11, C.U.I.: 34524859.

Derularea Concursului se va face în România, pe site-ul www.csid.ro și pe site-ul https://eroulcomunitatii.csid.ro/.  Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau de a întrerupe concursul în orice moment, anunțând însă publicul în prealabil pe pagina dedicată concursului.

Regulamentul Concursului este disponibil pe https://eroulcomunitatii.csid.ro/

 

II. PERIOADA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

Concursul la care face referire prezentul regulament se va desfășura în perioada 7 octombrie – 21 octombrie. Înscrierile în concurs se vor putea face începând cu data de 7 octombrie, ora 08.00, până pe data de 21 octombrieora 23:59, pe site-ul https://eroulcomunitatii.csid.ro/. Câștigătorul va fi desemnat în data de 22 octombrie pe site-ul https://eroulcomunitatii.csid.ro/ și pe social media CSID – Facebook, Instagram, Youtube prin tragere la sorți cu ajutorul site ului https://www.random.org/

 

III. CONDIȚII PENTRU PARTICIPANȚI

Participarea la concurs a participanților atrage acceptarea implicită, necondiționată și fără rezerve, de către aceștia a prezentului regulament.

Datele furnizate de către participanți vor fi considerate de către Organizator reale, corecte și complete, răspunderea pentru acestea fiind în totalitate în sarcina participanților, în caz contrar acestea vor fi invalidate și participantul va fi eliminat din concurs.

Prin înscrierea la concurs fiecare participant garantează:

*că are capacitatea de folosință și exercițiu deplină în conformitate cu NCC;

*că are domiciliul stabil/rezidența în România și vârsta de 18 ani împliniți în momentul înscrierii.

*că are acordul celuilalt părinte, al tutorelui legal pentru participarea la concurs a minorului – în cazul în care participanții aleg să implice un minor în acest concurs;

*că va participa la acțiunile publicitare ale organizatorului de promovare a acestui proiect, fără alte obligații în sarcina organizatorului;

Prin înscrierea la acest concurs, participanții își dau acordul expres, exclusiv, necondiționat și irevocabil că numele, imaginea, materialele foto-video pe care le urcă pe pagina concursului  să poată fi făcute publice și exploatate în orice scop inclusiv publicitar de către organizator și/sau partenerii acestuia pentru organizarea acestui concurs fără nici un fel de pretenții financiare sau de alta natură din partea participanților și câștigătorilor.

Pentru identificare, căștigătorul  desemnat va prezenta reprezentanților organizatorului un document de identitate valabil.

 

IV. MECANISMUL DE CONCURS

Participanții trebuie să intre pe pagina https://eroulcomunitatii.csid.ro/ să răspundă la întrebarea zilei, să aleagă un spital din lista propusă pentru care dorește să fie EROU, și să treacă la pasul următor prin apăsarea butonului TRIMITE RĂSPUNSUL.

Următorul pas reprezintă completarea detaliilor personale – nume, prenume, vârstă, adresă de e-mail și număr de telefon.

După ce participantul a completat câmpurile aferente poate trece mai departe pentru a vedea dacă răspunsul pe care acesta l-a ales este unul corect sau este greșit.

Participantul poate răspunde o singură dată la întrebarea zilei.

 

În cazul în care este un RĂSPUNS CORECT iă va apărea pe ecran următorul mesaj:

FELICITĂRI! Ai răspuns corect la întrebarea zilei!

Ai intrat în cursa de a caștiga 25,000 lei în echipamente de protecție pentru spitalul ales de tine.

Mărește-ți șansele de câștig și răspunde și mâine la întrebarea zilei lansată de csid.ro.

Tragerea la sorți se va face pe data de 22 octombrie  iar câștigătorul va fi anunțat pe csid.ro, pe Facebook-ul csid.ro, pe pagina de Instagram @ceseintampladoctore și pe site-ul https://eroulcomunitatii.csid.ro/

În cazul în care este un RĂSPUNS GREȘIT îi va apărea pe ecran următorul mesaj:

NE PARE RĂU! Încearcă și mâine. Citește csid.ro și află răspunsul la întrebările zilei.

Nu te întrista! Mai sunt șanse de a deveni un erou pentru comunitatea ta!

Citește în fiecare zi csid.ro și află în articolele incluse în secțiunea Eroul Comunității Tale raspunsul la întrebarea zilei.

Răspunde corect la Întrebarea zilei de mâine și intră în cursa pentru echipamente de protecție în valoare de 25,000 de lei pentru spitalul ales de tine!

 

În fiecare zi din cursul săptămânii (luni-vineri) organizatorii vor posta o întrebare pe site-ul https://eroulcomunitatii.csid.ro/ (pe landing page). De asemenea tot organizatorii vor posta în fiecare zi pe csid.ro Articolul Zilei, în care se găsește ”ascuns” răspunsul la intrebarea zilei.

În total vor fi 11 articole publicate și fiecare participant poate răspunde la întrebarea zilei o singură dată, iar permisiunea de a răspunde la toate cele 11 întrebari nu este îngrădită. Astfel fiecare poate avea maximum 11 răspunsuri corecte și pot intra în tragerea la sorți cu 11 șanse.

 

Dintre cei care se înscriu în concurs se va desemna un singur câștigător! Acesta va fi ales din urna cu răspunsuri corecte prin tragere la sorți în data de 22 octombrie cu ajutorul programului random.org.  Câștigătorul devine astfel EROU pentru COMUNITATEA sa, PREMIUL CÂȘTIGAT de către acesta în valoare de 25,000 DE LEI în echipamente medicale de protecție fiind înmânat direct de către organizator către SPITALUL ales de către câștigător.

Căștigătorul este rugat să accepte ”CEC-ul” de EROUL AL COMUNITĂȚII și fotografia alături de staff-ul spitalului.

Înscrierea în concurs se face gratuit, fără perceperea niciunei taxe directe sau indirecte.

 

V. PROCEDURA PENTRU REVENDICAREA, VALIDAREA ȘI PRIMIREA PREMIILOR

Valoare totală premiu 25,000 lei care va fi donat de către câștigător SPITALULUI ales de către acesta.

Premiul constă în echipamente medicale de protecție acordate de către  Partenerul Asociația Wise  și care vor fi livrate direct către SPITALUL ales de către PARTICIPANT să căștige cei 25,000 de lei în echipamente.

Premiul câștigat  nu poate fi înlocuit cu alte premii și nu se poate converti în bani.

Câtigătorul concursului nu va intra în mod direct și efectiv în posesia premiului ori contravalorii acestuia, acesta urmând să fie virat direct de către Asociația WISE  către SPITALUL desemnat de către Câștigător, fără a exista nicio implicație sau obligație de natură fiscală sau declarativă din partea Câștigătorului concursului, acesta nominalizând SPITALUL către care Organizatorul va livra premiul.

 

VI. TAXE

Organizatorii concursului, în speță WEB EDITING DEVELOPMENT S.R.L. și Asociația WISE își asumă orice obligații de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu premiul campaniei, precum și orice alte cheltuieli care nu sunt acoperite în mod specific de acest Regulament.

 

VII. PROTECȚIA DATELOR  CU CARACTER PERSONAL

Categorii de date cu caracter personal prelucrate

Colectăm și prelucrăm datele cu caracter personal pe care dumneavoastră („persoana vizată”), ni le comunicați la înscrierea și participarea în concurs.

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt: nume, prenume, adresă de domiciliu și/sau de reședință, cetățenie, număr de telefon, adresă de e-mail, datele privind conturile de social media (Instagram, Facebook, Whatsapp – în cazul în care solicităm  astfel de date ),  imaginea, vocea, semnătura și alte informatii referitoare la preferințele dumneavoastră, aptitudinile dumneavoastră, talente, fapte, acțiuni, informații privind viața personală, profesională sau familială și altele dupa caz, acestea din urmă fiind prelucrate doar dacă sunt dezvăluite în mod voluntar sau rezultă din prestația dumneavoastră în cadrul concursului, dar și alte informații comunicate în mod voluntar în contextul participării la concurs. Suplimentar datelor enumerate, în cazul în care veți fi desemnat câștigător al concursului, vor  fi prelucrate CNP-ul și semnătura dumneavoastră prin procesul verbal de desemnare a câștigătorului și de predare a premiului, validarea căștigătorului urmând a se face prin prezentarea  unui act de identitate, fără a se reține însă copii de pe acesta.

În cazul în care veți furniza date cu caracter personal cu privire la o altă persoană, atunci veți avea obligația de a vă asigura că aveți dreptul să divulgați Operatorului aceste date cu caracter personal și că, fără a mai lua alte măsuri, Operatorul va putea colecta, folosi și divulga acele date cu caracter personal, așa cum se descrie în prezenta.

În momentul la care veți furniza date cu caracter personal cu privire la un copil cu vârsta sub 16 ani, veți avea obligația să dețineti calitatea de titularul al răspunderii părintești asupra copilului. În cazul părinților care își exercită în comun răspunderea asupra copilului, consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale copilului trebuie acordat de către ambii părinți. În astfel de cazuri, Operatorul va depune toate eforturile rezonabile pentru a verifica că titularul răspunderii părintești a acordat sau a autorizat consimțământul, ținând seama de tehnologiile disponibile.

Scopurile în care sunt prelucrate datele personale și temeiul juridic al prelucrării.

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt colectate și procesate pentru înscrierea și participarea în concurs și pentru acordarea premiilor într-un mod corect și transparent.

De asemenea, Operatorul prelucrează datele cu caracter personal colectate în concurs și în baza interesului legitim pentru promovarea activității sale și a produselor și brand-ului acestuia, precum și ale partenerului:

Asociația WISE, autorizată să funcționeze prin Sentința Civilă nr. 211 din 04.12.2014, pronunțată de Judecătoria Sectorului 1 București, în Dosarul nr. 55574/299/2014, înscrisa în Registrul Național al Asociațiilor și Fundațiilor sub nr. 18912/A/2014, cu sediul în București, Sectorul 1, Șos. Gheorghe Ionescu Sisești nr. 225-245, etaj 3, ap 11, C.U.I.: 3452485, în legătura cu organizarea acestui concurs: Nu vom folosi datele dumneavoastră cu caracter personal în luarea unor decizii automate care să vă afecteze sau să creeze profiluri ale dumneavoastră.

Destinatarii datelor.

Datele dumneavoastră sunt colectate în conformitate cu prezentul Regulament și pot fi dupa caz, dezvăluite către partenerii noștri pentru realizarea acestui concurs, în vederea prelucrării datelor cu caracter personal în scopurile permise prin prezentul regulament.

Organizatorul va păstra controlul asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal și se va asigura că persoanele împuternicite folosesc măsuri tehnice și organizaționale corespunzătoare, în conformitate cu legea aplicabilă, pentru a asigura integritatea și securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în state terțe.

Durata stocării.

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi păstrate atât timp cât sunt necesare în mod rezonabil în scopurile permise prin prezentul regulament, potrivit dispozițiilor legale în materie.

Drepturile persoanelor vizate.

Sub rezerva anumitor condiții legale, aveți următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal: dreptul de acces și dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pe care le deținem; dreptul la rectificarea oricăror date cu caracter personal incorecte; dreptul la ștergerea datelor; dreptul la restricționarea utilizării de către Societate a datelor dumneavoastră cu caracter personal, în anumite cazuri (de exemplu, atunci când contestați inexactitatea datelor dumneavoastră personale, pentru o perioadă care ne permite să verificam o astfel de exactitate); dreptul la portabilitate, care vă permite să primiți datele personale referitoare la dumneavoastră pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat sau să transmiteți aceste date altui operator; dreptul de a obiecta, care vă permite să vă opuneți prelucrării în continuare a datelor dumneavoastră personale în condițiile și limitele stabilite de lege. Organizatorul va asigura exercițiul tuturor drepturilor dumneavoastră și de aceea, dacă doriți să procedați în sensul celor de mai sus, vă rugăm să ne transmiteți un e-mail la adresa [email protected] sau o notificare scrisă la sediul Organizatorului.

Securitatea  datelor.

Vă asigurăm că datele dumneavoastră se prelucrează cu respectarea legii, în condiții de securitate și confidențialitate. Am adoptat măsurile necesare, atât intern, cât și în ce privește colaboratorii, pentru a asigura respectarea acestui principiu. Solicităm partenerilor noștri îndeplinirea acelorași condiții de Securitate și confidențialitate în ce privește datele personale. Pentru mai multe detalii privind prelucrarea datelor cu caracter vă rugăm să consultați și Politica noastră de confidențialitate, disponibilă pe www.csid.ro.

Prezentul Regulament conține 5 (cinci) pagini și a fost redactat cu respectarea prevederilor legale.

 

Organizatori

WEB EDITING DEVELOPMENT S.R.L.

Asociația WISE